Kaple sv. Václava, Černíky

Barokní kaple z roku 1760, postavená nákladem místního sedláka Václava Kadeřávka za finanční podpory majitelky panství Marie Terezie Savojské.

Historie místa

Poutní trasa s příběhem

O kousek dál si přečtete příběh, který patří k tomuto zastavení. Celek najdete v brožuře, stáhnout si ji můžete zdarma kliknutím na tlačítko.

Poutní příběh

Fotogalerie

Černíky

„Tato kaple je zasvěcena svatému Václavovi, který je patronem a ochráncem české země. Ostatně české koruně se říká svatováclavská. Označil ji tak Karel IV. a od té doby se jeho prohlášení udrželo až dodnes.“ Andílek se ladně vznášel u vchodu do kapličky a rozkládal při řeči rukama. „Kostel nebo kaple – jako tahle – byla místem pro duchovní rozjímání v každém městě, vesnici i docela malé vesničce. Obyvatelé sem chodili slavit náboženské svátky; a zde se také modlili v případě ohrožení. V rámci posilování katolické víry se posilovalo i uctívání zemských svatých čili světců, kteří byli strážci jednotlivých zemí a národů.“

„Ha ha!“ ozvalo se najednou opodál.
„Co zas chceš?“ obořil se Cherubínek na ďáblíka.
„Ha ha, Habsburkové, kteří tehdy Čechám vládli,“ rohatý udělal na andílka obličej plný povýšené důležitosti, „si vymysleli, že rodem pocházejí od svatého Václava, a šířili to o sobě. Nešlo o víru. Šlo o politiku a o moc. Šlo o posílení dojmu, že mají právo tu panovat.“
„To je pravda. Ale nic to nemění na tom, že svatý Václav byl důležitý světec. Lidé se k němu modlili za to, aby byl mír. Všichni měli v paměti třicetiletou válku, která byla strašná. Chtěli žít v klidu a v pokoji.“ Cherubínek se obrátil k okolostojícím návštěvníkům. „A za co byste se modlili vy? Co je pro vás dneska důležité?“

„A víš o tom, že protestantská víra odmítala uctívání svatých?“ popíchl ho rohatý, čímž všechny vytrhl ze zamyšlení.
„Protestantská víra byla tehdy zakázaná,“ ohradil se andílek.
„Práááávě,“ protáhl Čertík. „Však já se ti s ní ještě připomenu!“ A byl ten tam.

Kaple sv. Václava

Barokní kaple z roku 1760, postavená nákladem místního sedláka Václava Kadeřávka za finanční podpory majitelky panství Marie Terezie Savojské. V roce 2017 byla kaple opravena při příležitosti udělení Černíkám obecního znaku.

Drobná stavba obdélného půdorysu se zaoblenými rohy, orientovaná odsazeným polokruhovým presbytářem k jihu. Severní vstupní průčelí vrcholí výrazným, dekorativně pojatým štítem s bohatou výzdobou, která ho pomocí říms člení do dvou pater. V horním patře je otvor pro zvon, spodní patro je členěno volutami a uprostřed probráno dnes prázdnou nikou. Stěny se otevírají jedním půlkruhově ukončeným oknem v profilované šambráně se zdůrazněným klenákem, presbytář je členěn dvěma slepými okny stejného typu. Stěny jsou dále členěny zeleně natřenými čabrakovými pilastry s lambrekýny, soklem a výraznou profilovanou římsou. Loď kaple je kryta sedlovou střechou, presbytář valbovou střechou, jehlancovitě ukončenou.

Kaple spadá pod správu Řimskokatolické farnosti Český Brod v Kolínském vikariátu, bohoslužby se zde nekonají.

Kde místo najdete

Zajímavosti

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1293, kdy se v listině královny Guty (Jitky) Habsburské Černíky zmiňují jako součást hmotného zabezpečení kostela v Lysé nad Labem. 

Jméno Černíky vzniklo z původního Črmníky, což byla osada Črmníků nebo Črmníkovy rodiny. Příjmení Črmník vzniklo přidáním přípony –ík k slovnímu základu črmný (červený).